Klädsel vid begravning

Klädsel vid begravning

Det var länge brukligt att man alltid bar svarta kläder vid begravning. Idag blir det allt vanligare att man bär vanliga kläder. Det är ju inte kläderna som är det viktiga, utan deltagandet.

Vi får ofta samtal där man undrar vilken färg man ska ha på slipsen. Det är brukligt att släkten har vit slips, och vänner och grannar svart, men det blir allt vanligare att även de som inte är släkt har vit slips, eller att man inte alls bär slips.