Sociala medier efter döden

Sociala medier efter döden

Har du eller någon du känner en anhörig som gått bort, vars sociala medie-konton fortfarande är aktiva? Med hjälp av vår samarbetspartner GoodTrust kan vi hjälpa dig både stänga ner och skapa minnessidor för dina eller dina närståendes konton efter döden. Sociala medier är en viktigt del i sorgearbetet och hjälper anhöriga att minnas, ta avsked och kunna gå vidare. Vi rekommenderar att stänga ned den avlidnes konton, då det annars kan bli en jobbig påminnelse med automatiska opersonliga födelsedagshälsningar med mera.

Genom detta samarbetet får du fri tillgång till nedstängning av både Facebook samt Instagram konton för dina närstående. Du kan även stänga ner eller extrahera andra konton online för en handläggningsavgift. Utöver detta ingår även ett GoodTrust Premium Plan under 1 år utan förbindelser som du använder för att lägga din beställning och följer handläggningen av ärendet.

Kom igång gratis här