Auktorisation

Det är en fråga om trygghet att välja en auktoriserad begravningsbyrå. Genom att vara en auktoriserad begravningsbyrå, garanteras att personalen utbildas och lever upp till de krav som Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) ställer.

Om auktorisationen