Barn på begravning

Barn på begravningar

Även barn påverkas naturligtvis av dödsfall. Det är viktigt att inte hålla barnen utanför. Berätta för dem vad som händer, så att även de kan bearbeta sorgen. Låt barnen rita något som sedan kan läggas i kistan. Kom gärna tidigt till begravningen med barnen, så att de kan titta runt i kyrkan/ceremonilokalen, det kan bli en trygghet för dem.

Barnboken ”Min farfar och lammen” kan vara till stor hjälp. Hämta boken hos oss på begravningsbyrån.