Annons

En dödsannons uppgift är inte bara att informera om dödsfallet, utan också att visa var och när begravningen äger rum. Ibland finns det önskemål om att begravningen ska ske inom familjekretsen eller i kretsen av de närmaste. Då kan man utläsa det av annonsen. Symbolen i annonsen har mer och mer kommit att spegla den avlidnes intressen eller personlighet.

I annonsen kan man också bjuda in till minnesstund. Begravningsbyrån tar då hand om anmälningar och håller kontakt med cateringfirma/restaurang.

Istället för att lämna blommor till en begravning blir det allt vanligare att anhöriga önskar att man lämnar en gåva till någon fond eller förening. Detta kan stå med i annonsen och begravningsbyrån kan hjälpa till att förmedla gåvorna.

Här kan du se annonser som vi förmedlat