Att tänka på

Till din hjälp har vi gjort en checklista över sådant som kan vara bra att tänka på vid dödsfall.

* Tömma kylskåp och slänga sopor
* Vattna blommor
* Ta hand om husdjur
* Sänka värmen
* Förebygga inbrott genom att ställa timer
* Meddela hemsjukvården
* Återlämna handikapphjälpmedel och larm
* Lämna vapen till polisen
* Lämna överbliven medicin till apoteket
* Makulera ID-kort och pass