Gravsten

En gravsten är ett minnesmärke under en lång tid. En gravsten berättar vem eller vilka som vilar i graven. Innan en gravsten eller annat minnesmärke får resas på graven skall det godkännas av Kyrkogårdsförvaltningen.

Beroende på vilket material, färg och form som väljs varierar uttrycket från sten till sten och är ett personligt val.

Både materialet och placeringen av stenen på kyrkogården påverkar framtida underhåll samt hur stenen kommer att se ut vid torrt respektive vått väder och i slutänden är det upp er som kund att välja den kombination som passar era önskemål bäst.

Som inspirationskälla inför valet av gravsten kan ni läsa skriften "Stenar berättar”. Välkommen in och hämta ditt exemplar hos oss. Många föredrar, och har möjlighet, att själva sköta om graven. Medan andra kanske vistas och bor på en annan ort än graven eller kanske har fysiska förhinder att ta hand om det praktiska. I så fall har vi på Hilles begravningsbyrån en abonnemangstjänst för detta som inkluderar tre planteringar och en kransplacering per år. Mer om det längre ned.