Auktorisation

Det är en fråga om trygghet att välja en auktoriserad begravningsbyrå. Genom att vara det, garanteras att personalen utbildas och lever upp till de krav som Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) ställer.

Svenska begravningsbyråns förbund